Nationellt samråd 2014. Foto: Jan Renell

Nationellt samråd 2014. Foto: Jan Renell 

Rapport från #musikråd14

Den 12 november arrangerade Musikverket ett nationellt samråd för Sveriges fria musikliv på Kägelbanan i Stockholm. Nu finns en rapport från samrådet att ta del av.

Hur kan modeller för en nationell turnéstruktur i musiklivet se ut? Den 12 november samlades delar av Sveriges fria musikliv för att diskutera det i Stockholm. Målet med dagen var att skapa ett material som kan ligga till grund för vidare arbete med en ny struktur.

Deltog gjorde musiker, arrangörer, företrädare för länsmusikorganisationer och musikverksamheter ute i landet. Förutom diskussioner innehöll dagen även musikframträdanden.

Ta del av rapporten från samrådet här.

Kommentarer

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.