""

Foto: Jonas André 

Nya ledamöter och ny ordförande i Konstnärliga rådet

Regeringen tillsätter fem nya ledamöter i det konstnärliga rådet vid Statens musikverk. Tidigare ledamot Magnus Gustafsson blir ordförande från och med 1 januari 2020.

Elena Wolay, Mattias Lundberg, Patrik Örnkloo, Tebogo Monnakgotla och Nicholas Ringskog Ferrada-Noli har utsetts till nya ledamöter.

Tidigare ledamöter Almaz Yebio, Ingmari Pagenkemper och Juan Romero får uppdraget förlängt.

Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2020 till och med 31 december 2022.

– Det konstnärliga rådet spelar en viktig roll i arbetet att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet. Med den bredd av kompetenser och erfarenheter som ledamöterna tillsammans har, är jag övertygad om att de kommer att göra ett gott arbete för musiken i Sverige, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Det konstnärliga rådet i sin helhet:

  • Magnus Gustafsson, vice vd Musik i syd
  • Almaz Yebio, lektor i sång vid Lunds Universitet
  • Ingmari Pagenkemper, vd för Cirkus på Djurgården i Stockholm
  • Juan Romero, musiker, arrangör och kompositör
  • Elena Wolay, Musiker, DJ, journalist och klubbarrangör
  • Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet
  • Nicholas Ringskog Ferrada-Noli, journalist och författare
  • Patrik Örnkloo, producent vid Kulturens hus i Luleå
  • Tebogo Monnakgotla, tonsättare

Det beslutande organet för projektbidrag

Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk är ett särskilt beslutsorgan som inom ramen för Musikplattformen fördelar 25 miljoner kronor årligen till samverkansprojekt. Rådet är dessutom rådgivande i strategiska frågor som rör bidragsgivningen och består av högst åtta ledamöter plus en ordförande, som alla utses av regeringen. Syftet med bidragsgivningen är att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.