" "

Almaz Yebio 

Vill se musikalisk variation i hela landet

En erfaren pedagog och musiker tar plats i Musikverkets konstärliga råd. Almaz Yebio vill att hela landet ska få chansen till samma musikaliska upplevelser.

Almaz Yebio arbetar som frilansande musiker och körpedagog. Hon driver dessutom skivbolaget Deliberate music och undervisar i sång, improvisation och jazzensemble vid Musikhögskolan i Malmö och på gymnasium. Från och med 2018 är hon också en av ledamöterna i Musikverkets konstnärliga råd.

Vad hoppas du kunna bidra med i konstnärliga rådet?

Jag har arbetat ideellt i många år för en mer inkluderande jazz- och improscen och tar med mig den erfarenheten in i rådet. Jag hoppas också kunna bidra med mitt skånska perspektiv, och jag vill tro att mina år som pedagog har gett mig en kunskap om vilka de unga musikerna är och vad de jobbar med.

Vad har du för förväntningar för rådets arbete de närmsta åren?

Att få vara med och synliggöra det ännu mer! Vi behöver ha ett diskussions- och samtalsklimat i gruppen där det är högt i tak, där stora och små funderingar kan få finnas sida vid sida. Jag vill gärna att rådets arbete märks, över hela landet och i många olika sammanhang.

Har du någon fråga som du brinner lite extra för?

Musik till alla, och variation till alla, oavsett i vilken del av landet du bor. Det är ytterst en demokratifråga det där med att alla ska nås av olika konstformer och uttryck, och det är det som är kärnan för mig.