Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson 

Vill se ett mångfacetterat musikliv

Musiker, forskare och producent – Magnus Gustafsson kan nu även lägga till ordförande av Musikverkets konstnärliga råd på cv:t.

Magnus Gustafsson har ägnat sitt yrkesliv åt musik på många sätt – som musiker i bland annat folkmusikgrupperna Sågskära och Höök, som musikforskare och som producent och arrangör för Korröfestivalen. Han var också med och byggde upp Smålands Musikarkiv. Under de senaste tio åren har han varit vice VD för institutionen Musik i Syd AB.

Tidigare har han suttit i Musikverkets insynsråd. Nu tar han plats i konstnärliga rådet.

Vad hoppas du kunna bidra med i konstnärliga rådet?

Jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter från svenskt musikliv och från flera tidigare sakkunniguppdrag på bland annat Kulturrådet, Nordisk Kulturfond och Nordiska Ministerrådet.

Vad har du för förväntningar för rådets arbete de närmsta åren?

Jag förväntar mig spännande diskussioner kring både breda och smala projekt och hoppas att vi kan medverka till ett mångfacetterat och vitalt musikliv med hög kvalitet.

Har du någon fråga som du brinner lite extra för?

Jag brinner för naturliga och öppna kontaktytor mellan det fria musiklivet och institutionerna i det svenska musiklivet.