I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning.

I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning. 

Sök festivalstöd för jämställd bokning

Nu är ansökningsomgång 2017:2 öppen! Precis som hösten 2016 är ansökningsomgången helt inriktad på jämställd artistbokning på festivaler.

Musikverket utlyser för andra gången en riktad ansökningsomgång för festivaler som vill satsa på jämställda program 2018. De pengar som festivalerna kan söka ska gå direkt till gager, resor och boende för professionellt verksamma fria musiker och musikskapare.

Ansökningsomgången är öppen 4–25 september och i stort sett ser kriterierna ut som den tidigare ansökningsomgången.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som det fria musiklivet kommit med och gjort några få ändringar. Förut var det ett krav att visa att man inlett en dialog med artister eller bokare, med jämställd artistbokning som syfte. Vi inser att det kan vara svårt att ha det klart så pass långt innan festivalen äger rum och har ändrat det, säger Dan Lundberg som är chef för Musikplattformen.

Läs mer och sök stöd