I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning.

I höst kan festivaler söka stöd för jämställd artistbokning. 

Sök stöd 2017 och 2018

Hösten 2016 utlyste Musikverket en ansökningsomgång med inriktning på jämställdhetsutveckling på musikfestivaler. Det visade sig vara ett välkommet initiativ och att behovet var stort.

Den 4 september 2017 kommer därför en ny ansökningsomgång utlysas för festivaler som vill jobba för jämställd artistbokning. Sista dag för ansökan är 25 september. Cirka 5 miljoner kronor ska fördelas. Stödet ska främja utveckling och förändring med fokus på bokning av musiker och musikskapare.

Mer information om ansökningskriterier kommer i maj.

Utvecklings- och samarbetsprojekt våren 2018

15 januari–5 februari 2018 öppnar en ordinarie ansökningsomgång. Mer information om ansökningskriterier kommer under hösten 2017.