15 januari–5 februari kan det fria musiklivet söka projektbidrag från Musikverket.

15 januari–5 februari kan det fria musiklivet söka projektbidrag från Musikverket. 

5 miljoner till 22 festivaler

En orgelfestival, en uppländsk karneval och en helkvinnlig dancehallfest. 22 festivaler beviljas bidrag för att utveckla sitt arbete med jämställd artistbokning.

4–25 september sökte 49 festivaler bidrag från Musikverket för att utveckla sitt arbete med jämställdhet på scenerna. Pengarna ska gå direkt till gager, resor och boende för musikerna och musikskaparna. Läs mer om Musikverkets riktade ansökningsomgång till festivaler.

Av de 49 sökande festivalerna har 22 beviljats bidrag på totalt 5 038 287 kronor. Festivalerna sträcker sig över många olika genrer och har en stor geografisk spridning.

Läs hela listan över beviljade projekt och deras sammanfattningar.