Bild från replokal med trumset. Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

48 festivaler sökte stöd

25 september klockan 13 stängde ansökningsomgång 2017:2. Vilka som beviljas stöd får vi veta i november.

4–25 september kunde festivaler söka stöd för att finansiera en jämställd artistbokning med konstnärligt innehåll i framkant på scenerna 2018. Pengarna ska enbart gå till gager, resor och boende.

Totalt ansökte 48 festivaler om stöd. Besked om vilka som beviljas stöd publiceras på Musikverkets webbplats i november.