Stöd till musiklivet

 

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Detta görs genom ekonomiskt stöd till musikprojekt, samverkan med det fria musiklivet och genom Elektronmusikstudion, EMS verksamhet.

Läs mer om projektbidrag
Läs mer om samverkan med det fria musiklivet
Läs mer om Elektronmusikstudion, EMS