""

Foto: Jonas André/Musikverket 

12 miljoner till 65 projekt

Ett lyft för gothen, en utforskning av jojkens samspel med orgel- och folkmusik, en festival tillägnad den ryska gitarren, samt flertalet audiovisuella konstverk. Det är ett axplock av de projekt som får stöd från Musikverket i vårens ansökningsomgång.

65 musikprojekt får dela på nästan 12 miljoner kronor i ansökningsomgång 2019:2.

Raden av sökande som för första gången beviljas bidrag ökar, så även denna omgång. 
– Det ger signaler att Musikverkets projektstöd når ut till allt fler aktörer i musiklivet, en utveckling som vi är glada över, säger Lennart Strömbäck som i och med denna omgång nu lämnar över ordförandeklubban till ny hand i det kommande rådet som tillträder i januari nästa år.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  •  65 projekt har beviljats stöd.
  •  Totalt betalas 11 820 850 kronor ut.
  • Av de beviljade ansökningarna riktar sig 10 stycken projekt primärt till barn och unga.
  • 34 sökande beviljas för första gången ett bidrag för samarbetsprojekt av Musikverket.
  • Det konstnärliga rådet har prövat 172 ansökningar ett sammanlagt sökt belopp om 42 927 720 kronor.