""

Foto: Jonas André 

13 miljoner till 63 projekt våren 2020

Jazz- och folkfestivaler runt om i landet, en turnerande hiphop-buss, en annorlunda uppvaktning av Beethovens 250-årsjubileum, ett fiktivt möte med en bortglömd gitarrlegend, samt firandet av ett sekel med rösträtt. Här är projekten som får stöd från Musikverket i höstens ansökningsomgång.

I ljuset av coronaproblematiken får 63 projekt dela på närmare 13 miljoner kronor i ansökningsomgång 2020:1. Raden av sökande som för första gången beviljas bidrag fortsätter att öka.

– Det ger signaler att Musikverkets projektstöd når ut till allt fler aktörer i musiklivet, en utveckling som vi är glada över, säger Magnus Gustafsson som i och med denna omgång tagit över ordförandeklubban.

Hela listan över beviljade projekt

Ansökningsomgången i siffror

  •  63 projekt har beviljats stöd.
  •  Totalt betalas 12 883 954 kronor ut.
  • Av de beviljade ansökningarna riktar sig 9 stycken projekt primärt till barn och unga.
  • 20 sökande beviljas för första gången ett bidrag för samarbetsprojekt av Musikverket.
  • 16 av de beviljade projekten äger rum utanför storstadsområdena.
  • Det konstnärliga rådet har prövat 201 ansökningar ett sammanlagt sökt belopp om 42 245 245 kronor.