Beviljade projekt 2017:2

Drygt 5 miljoner (5 038 287) kronor. Så mycket pengar fördelas i ansökningsomgång 2017:2 där festivaler kunde söka stöd för att arbeta för jämställd artistbokning. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 9 november 2017.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

"Norbergfestival är redan jämställt sedan flera år. Med stödet ökar chanserna att presentera ett mångfaldigat program, med bred internationell representation och profilerade icke-män. Detta syntes tydligt 2017, festivalens främsta akter var kvinnliga och ett 20-tal länder representerades. Vi vill fortsätta, genom att bjuda in internationella artister som inte kunde delta 2017, och fler därtill."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"En kulturfestival där det endast kommer stå kvinnliga sångare, rappare, dansare, DJ's, musiker m.m på scen i Göteborg. Vi kommer fokusera på musikstilen dancehall som lite har kommit i skymundan trots att det toppar listor världen över."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Backyard Sessions är en tvådagars elektronisk festival i Malmös Folkets Park. Vi bokar elektroniska DJs i alla kategorier och även band som grundar sitt skapande i den elektroniska genren. Att boka 50%+ kvinnliga artister till vår elektroniska dagtidsfestival i Malmö Folkets Park även 2018."

Beviljat belopp: 295 000 kronor

"Under Clandestino Festival 2018 sammanförs internationella världsstjärnor med experimentella och genreöverskridande akter från oväntat håll i stora delar av världen. Det djupt rotade jämställdhetsarbetet överskrider traditioner såväl som kulturella, territoriella och genremässiga skillnader. Programmet kureras i samarbete några av Sveriges mest tongivande artister."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Festivalen är utökad från två dagar till 1 vecka 2018 med anledning av kulturarvsåret. Vi vill boka ett större antal kvinnliga artister och band med kvinnliga musiker i besättningen, med målsättningen 50/50 män/kvinnor. Fler nysvenska artister bokas, med visst stöd av annat bidrag. Teman för året är traditionell musik (oavsett ursprung) och nyskapande folkmusik med fokus på möten."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Vi vill tillföra festivalens program konserter som visar orgeln i ny musik för kammarensemble och körer föra alla åldrar, live electronics och gränsöverskridande musikskapande, samtidigt som vi fortsätter vår satsning på att föra fram kvinnliga organister och tonsättare för orgel. Två program utforskar klangvärldarna i den unika, medeltonsstämda barockorgeln i Örgryte nya kyrka."

Beviljat belopp: 292 380 kronor

"Imagine Sweden vill genom eventuellt stöd från Musikverket boka etablerade artister med intersektionell bredd utifrån vår unga arrangörsgrupps önskemål. De artister vi önskar boka är otroligt bra förebilder för unga människor. Genom dessa bokningar ser vi möjligheter till spännande kunskapsöverföring mellan etablerade, 'up and coming' och unga 'gröna' artister."

Beviljat belopp: 283 000 kronor

"Stödet kommer uteslutande att användas till gager, boende och resor för musiker vid kammarmusikfestivalen Järna Festival Academy 2018."

Beviljat belopp: 192 920 kronor

"Kulturernas Karneval vill med förnyat stöd från Musikverket 2018 fortsätta att höja den konstnärliga kvalitén i festivalens musikprogram samtidigt som vi bidrar till en mer jämställd festivalscen genom att boka 4 kvinnodominerade akter som var och en representerar ett unikt och genreöverskridande uttryck."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"År 2017 var Intonal en helt jämställd experimentell musikfestival med internationellt fokus. 2018 fortsätter vi att utveckla vårt arbete med jämställd bokning och producerar samtidigt ett program av högsta internationella kvalité."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Trästockfestivalen vill kunna påverka sin bokning i större utsträckning. De fyra senaste åren har det tagits krafttag för att aktivt boka huvudakter som är kvinnodominerade. Tyvärr så räcker pengarna för en gratisfestival inte hela vägen fram. Med ett eventuellt stöd ger det festivalledningen en spark i baken om att ännu inte ge upp.Att kunna erbjuda större artistgager för de som borde stå på scen."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Ett eventuellt stöd ger oss möjlighet att nå vårt mål att boka helt jämställt samt utveckla och höja kvalitén i vårt program genom att öronmärka stödet till att enbart boka framstående kvinnliga artister. Betala artister avtalsenliga gager. PLX Tjärö avser även att utvecklas som organisation där vi kan förbättra arbete och strukturer genom att balansera könsfördelningen både framför och bakom scen."

Beviljat belopp: 290 000 kronor

"Vi vill använda ev stöd till att boka kvinnodominerade akter till Progressive Circus 2018, och därmed genomföra världens andra jämställda festival inom progressiv rock, efter att ha genomfört den första jämställda med Progressive Circus 2017."

Beviljat belopp: 149 000 kronor

"Korrö folkmusikfestival har länge arbetat med att få ett så jämställt artistutbud som möjligt. Med stödet vill vi kunna göra en extra väl genomarbetad festivalupplaga och kunna presentera ett program där vi inspirerar morgondagens artister och visar att alla kan ges möjlighet att ta plats och publiken får en naturligt bredd och variation."

Beviljat belopp: 225 000 kronor

"Uruppföra ett nyskrivet verk av tonsättaren Paula af Malmborg Ward. På svenska konsertscener finns en kraftig överrepresentation av manliga tonsättare. Vi vill medverka till att förändra den bilden. Därför har vi ansökt hos Kulturrådet om bidrag för att beställa ett verk för violin, cello och orkester av P af M W för Nora kammarmusikfestival 2018."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

"Festivalen vill använda stödet till att boka fler kända internationella och svenska folkmusikartister med kvinnliga medlemmar. Folk & Världsmusikgalan och Linköpings Folkmusikfestival är ett nytt och unikt samarbetsprojekt där vi förväntar oss att detta stöd gynnar jämställheten i såväl våra organisationer som folkmusikgenren i stort."

Beviljat belopp: 298 254 kronor

"Selams festivalkoncept har genom åren utvecklats till en central plattform och mötesplats med fokus på gemenskap, jämställdhet och jämlikhet. Musikverkets stöd kommer att bekosta nära hälften av alla kvinnliga artisters gager, transporter och boende."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Säkerställa en fortsatt jämställd artistbokning vid Sound of Stockholm-festivalen 2018 och möjliggöra ett utvecklingsarbete med fokus på kvinnliga och icke-manliga akter av hög konstnärlig kvalité."

Beviljat belopp: 180 000 kronor

"Umeå Folkmusikförening, som driver festivalen Umefolk, vill med stödet finansiera bokning av professionella kvinnliga artister som har potential att dra publik till de större festivalscenerna, med särskilt fokus på samisk musik och mångfald."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"Vi vill fortsätta vårt arbete med en jämställd festival både på och bakom scenerna. Genom att jämställda bokningar på festivalens alla scener, stora som små vill vi ta ställning och jobba för en snabb utveckling i rätt riktning. Stödet och de satsningar det medför kommer påverka organisationen såväl som vår publik."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Visa att det går att göra en jämställd festival på landsbygden. Att vi år efter år efter år lyckas med hjälp av våra eldsjälar genomföra en mycket omtyckt folkfest vid nämforsen."

Beviljat belopp: 214 700 kronor

"Ystad jazzfestival vill ge två kvinnliga musiker möjlighet att bjuda i 6 kvinnliga musiker vardera för att förbereda och genomföra vardera en konsert under festivalen."

Beviljat belopp: 143 033 kronor