Balladkonferens i Turkiet

Den 7-13 oktober hölls The 42nd International Ballad Conference  i Akyaka, sydvästra Turkiet. Konferensen anordnades inom ramen för Kommission für Volksdichtung/The International Ballad Commission av Hacettepe University, Ankara. Årets tema var alla tänkbara aspekter av symbolik i ballader och andra traditionella sånger. Detta belystes ur folkloristiska, litterära, musikaliska och historiska vinklar. Åtskilliga deltagare från Turkiet gav en inblick i turkiska traditioner. Dessutom presenterades papers av delegater från flera europeiska länder samt Nordamerika och Mexico. Från Svenskt visarkiv medverkade forskningsarkivarie och sångforskare Ingrid Åkesson. Konferensen innehöll också många musikaliska inslag av såväl engagerade musiker som konferensdeltagare.

Den vokala folkmusiken – seminarium i Vasa

Den 5 oktober 2012 avlöpte seminariet ”Den vokala folkmusiken” i Finländska Vasa. En hel dag tillägnad den folkliga sången från olika håll i svensktalande Finland och en del inbjudna gästföreläsare från Sverige, däribland Svenskt visarkivs Ingrid Åkesson och Ulrika Gunnarsson. Ingrid inledde med rön om den folkliga sången idag, olika mötesplatser för sångare och de informella arenor som finns för sångare både i Sverige men också med utblick till bland annat Skottland. Ulrika pratade om svensk trall både ur ett historiskt, praktiskt och pedagogisk perspektiv. Från Sverige kom även Esbjörn Hazelius som berättade om sin egen väg i den folkliga sången och han fick också representera den moderna folksångaren idag.

Jenny Wilhelms föreläser om folkliga sångtekniker

Jenny Wilhelms föreläser om folkliga sångtekniker. Foto: Ulrika Gunnarsson

Från finskt håll inleddes dagen av Ann-Marie Häggman, tidigare medarbetare på Finlands svenska folkmusikinstitut, som också stod som värdar för seminariet. Sångerskan Désirée Saarela-Portin berättade om tralltraditionen i Finland och spelade en del intressanta exempel. Hennes kollega Jenny Wilhelms berättade ingående om sångtekniker för folksångare som praktiskeras på folkmusikutbildningen på Sibelius-akademin i Helsingfors. Det blev en fullspäckad och väldigt givande dag med många vinklar av den vokala folkmusiken. Historik och vetenskapliga rön blandades med pedagogiska vinklar och med utövarperspektiv. Seminariet ”Den vokala folkmusiken” ingick även i den större festivalen Vasa folk som anordnade tre konsertkvällar och kurser med årets festivaltema – sång.

Ett möte i ”Den Sorte Diamant”

De nordiska folkmusikarkiven hade sitt årliga möte den 9-11 oktober, denna gång i Köpenhamn hos Dansk Folkemindesamling. Forskare och arkivfolk från alla nordiska länder fanns på plats. Förutom presentationer av pågående projekt vid respektive institution stod två teman i centrum för mötets diskussioner: tvärvetenskaplighet och insamling av samtida musik, dans och lekar. Särskilt inbjuden föredragshållare var Anne-Mette Kirkegaard från Köpenhamns universitet som diskuterade upphovsrätt till etnisk musik utifrån Brian Enos användning av etnologiska inspelningar från Dansk Folkemindesamling i kommersiella utgåvor.

Jens Henrik Koudal presenterade arkivmaterial från Torpelund, en gård som i flera decennier kring sekelskiftet 1900 fungerade som ett centrum för musikutövande och kulturdiskussioner, en verksamhet som Koudal beskriver i termer av ”konservativ kulturkamp”.

Karin Strand och Dan Lundberg presenterade tillsammans med fd arkivchefen Märta Ramsten Visarkivets insamling av barnkultur. Visarkivet har i år återupptagit insamlingen av skolgårdskultur. Förra gången detta gjordes var 1980.

Forskarmöte i Köpenhamn – representanter från de nordiska folkmusikarkiven. Foto: Dan Lundberg

Mötesdeltagarna fick också en presentation av arbetet med musikmaterial på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Nästa år kommer mötet att arrangeras av Finlands Svenska Folkmusikarkiv i Vasa.

Öppna nätverkskvällar med Impra på Svenskt visarkiv

Föreningen Impra och Svenskt visarkiv bjuder in till tre nätverkskvällar med inbjudna gästföreläsare

Plats: Svenskt visarkiv, Torsgatan 19 i Bonnierhuset, Glashuset plan 5

Tid: Onsdagen den 17 oktober, Karin Inde. Kl.19-21
     Onsdagen den 21 november Monica Dominique. Kl 19-21
     Onsdagen den 5 december, Rebecka Törnqvist. Kl 19-21

Fri entré och enklare förtäring

Anmälan till: roger.bergner@visarkiv.se eller tfn: 08-51955499

17/10 Karin Inde. Karin jobbar som jämställdhetsansvarig på Svensk Jazz och kommer att prata om deras arbete i allmänhet, samt berätta om resan till Bari och samarbetet med Europe Jazz Network. Samtalsledare: Lina Nyberg

21/11 Monica Dominique. Pianist, kompositör, arrangör, kapellmästare, revyartist och skådespelare. Verksam på en bred front inom musiklivet sedan 1960-talet. Samtalsledare: Lina Nyberg

5/12 Rebecka Törnqvist. Sångerska med en bred erfarenhet av såväl jazz som popmusik.Samtalsledare: Lina Nyberg

Kvällarna inleds med ett anförande på ca. en timme därefter följer samtal och diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Arangemanget är ett samarbete mellan Impra och Svenskt visarkiv.

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Hedin.

Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.

Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.

Impra

…kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
…erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
…anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
…är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
…skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
…anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
…fungerar som stöd och sambandcentral för medlemmarna.
…tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
…främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.
Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om!