Ett möte i ”Den Sorte Diamant”

De nordiska folkmusikarkiven hade sitt årliga möte den 9-11 oktober, denna gång i Köpenhamn hos Dansk Folkemindesamling. Forskare och arkivfolk från alla nordiska länder fanns på plats. Förutom presentationer av pågående projekt vid respektive institution stod två teman i centrum för mötets diskussioner: tvärvetenskaplighet och insamling av samtida musik, dans och lekar. Särskilt inbjuden föredragshållare var Anne-Mette Kirkegaard från Köpenhamns universitet som diskuterade upphovsrätt till etnisk musik utifrån Brian Enos användning av etnologiska inspelningar från Dansk Folkemindesamling i kommersiella utgåvor.

Jens Henrik Koudal presenterade arkivmaterial från Torpelund, en gård som i flera decennier kring sekelskiftet 1900 fungerade som ett centrum för musikutövande och kulturdiskussioner, en verksamhet som Koudal beskriver i termer av ”konservativ kulturkamp”.

Karin Strand och Dan Lundberg presenterade tillsammans med fd arkivchefen Märta Ramsten Visarkivets insamling av barnkultur. Visarkivet har i år återupptagit insamlingen av skolgårdskultur. Förra gången detta gjordes var 1980.

Forskarmöte i Köpenhamn – representanter från de nordiska folkmusikarkiven. Foto: Dan Lundberg

Mötesdeltagarna fick också en presentation av arbetet med musikmaterial på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Nästa år kommer mötet att arrangeras av Finlands Svenska Folkmusikarkiv i Vasa.