Balladkonferens i Turkiet

Den 7-13 oktober hölls The 42nd International Ballad Conference  i Akyaka, sydvästra Turkiet. Konferensen anordnades inom ramen för Kommission für Volksdichtung/The International Ballad Commission av Hacettepe University, Ankara. Årets tema var alla tänkbara aspekter av symbolik i ballader och andra traditionella sånger. Detta belystes ur folkloristiska, litterära, musikaliska och historiska vinklar. Åtskilliga deltagare från Turkiet gav en inblick i turkiska traditioner. Dessutom presenterades papers av delegater från flera europeiska länder samt Nordamerika och Mexico. Från Svenskt visarkiv medverkade forskningsarkivarie och sångforskare Ingrid Åkesson. Konferensen innehöll också många musikaliska inslag av såväl engagerade musiker som konferensdeltagare.