Den vokala folkmusiken – seminarium i Vasa

Den 5 oktober 2012 avlöpte seminariet ”Den vokala folkmusiken” i Finländska Vasa. En hel dag tillägnad den folkliga sången från olika håll i svensktalande Finland och en del inbjudna gästföreläsare från Sverige, däribland Svenskt visarkivs Ingrid Åkesson och Ulrika Gunnarsson. Ingrid inledde med rön om den folkliga sången idag, olika mötesplatser för sångare och de informella arenor som finns för sångare både i Sverige men också med utblick till bland annat Skottland. Ulrika pratade om svensk trall både ur ett historiskt, praktiskt och pedagogisk perspektiv. Från Sverige kom även Esbjörn Hazelius som berättade om sin egen väg i den folkliga sången och han fick också representera den moderna folksångaren idag.

Jenny Wilhelms föreläser om folkliga sångtekniker

Jenny Wilhelms föreläser om folkliga sångtekniker. Foto: Ulrika Gunnarsson

Från finskt håll inleddes dagen av Ann-Marie Häggman, tidigare medarbetare på Finlands svenska folkmusikinstitut, som också stod som värdar för seminariet. Sångerskan Désirée Saarela-Portin berättade om tralltraditionen i Finland och spelade en del intressanta exempel. Hennes kollega Jenny Wilhelms berättade ingående om sångtekniker för folksångare som praktiskeras på folkmusikutbildningen på Sibelius-akademin i Helsingfors. Det blev en fullspäckad och väldigt givande dag med många vinklar av den vokala folkmusiken. Historik och vetenskapliga rön blandades med pedagogiska vinklar och med utövarperspektiv. Seminariet ”Den vokala folkmusiken” ingick även i den större festivalen Vasa folk som anordnade tre konsertkvällar och kurser med årets festivaltema – sång.