Öppna nätverkskvällar med Impra på Svenskt visarkiv

Föreningen Impra och Svenskt visarkiv bjuder in till tre nätverkskvällar med inbjudna gästföreläsare

Plats: Svenskt visarkiv, Torsgatan 19 i Bonnierhuset, Glashuset plan 5

Tid: Onsdagen den 17 oktober, Karin Inde. Kl.19-21
     Onsdagen den 21 november Monica Dominique. Kl 19-21
     Onsdagen den 5 december, Rebecka Törnqvist. Kl 19-21

Fri entré och enklare förtäring

Anmälan till: roger.bergner@visarkiv.se eller tfn: 08-51955499

17/10 Karin Inde. Karin jobbar som jämställdhetsansvarig på Svensk Jazz och kommer att prata om deras arbete i allmänhet, samt berätta om resan till Bari och samarbetet med Europe Jazz Network. Samtalsledare: Lina Nyberg

21/11 Monica Dominique. Pianist, kompositör, arrangör, kapellmästare, revyartist och skådespelare. Verksam på en bred front inom musiklivet sedan 1960-talet. Samtalsledare: Lina Nyberg

5/12 Rebecka Törnqvist. Sångerska med en bred erfarenhet av såväl jazz som popmusik.Samtalsledare: Lina Nyberg

Kvällarna inleds med ett anförande på ca. en timme därefter följer samtal och diskussion med möjlighet att ställa frågor.

Arangemanget är ett samarbete mellan Impra och Svenskt visarkiv.

Impra är en förening och ett nätverk som bildades 2 april 2006 på initiativ av Lina Nyberg och Gunilla Hedin.

Ordet Impra är en ordlek av ordet improvisation och en ”feminin” ändelse. Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, sexuell läggning och härkomst, som delar föreningens mål och visioner.

Impra är inte en kvinnoförening, men föreningens syfte är främst att stödja och främja kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

Impra:s vision är ett musikliv där fokus ligger på musiken och musikern/kompositören och där alla har lika möjligheter att utöva detta yrke, oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.

Impra

…kartlägger och synliggör kvinnliga musiker.
…erbjuder utbildning och fortbildning i genusmedvetenhet för verksamma inom musikområdet (pedagoger, musiker, studenter och beslutsfattare).
…anordnar seminarier och diskussioner för kvinnliga musiker och andra.
…är värd för ett diskussionsforum på nätet för utövare.
…skickar ut nyhetsbrev till medlemmar gällande aktuella bidragsansökningar, stipendier, medlemmars gig och annan viktig information.
…anordnar kontinuerliga nätverksgenererande träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
…fungerar som stöd och sambandcentral för medlemmarna.
…tjänstgör som plattform för medlemmars projektidéer.
…främjar debatt i samhället om genusproblematiken i musikvärlden.
Diskriminering är ett starkt ord som kanske för tankarna till sexuella trakasserier och uteblivna jobbansökningar. Men förutom det återfinns det faktiskt även i rent konkreta och egentligen ganska odramatiska strukturer och tankemönster hos oss alla, oavsett kön. Detta vill Impra diskutera och informera om!

1 svar på ”Öppna nätverkskvällar med Impra på Svenskt visarkiv

  1. Pingback: Jazzen tar sig an genusfrågan | Statens musikverk

Kommentarer är stängda.