Arkivsamlingen

Samlingar efter betydelsefulla personer och organisationer inom Visarkivets
musik- och dansgenrer.

Arkiv inom musik och dans

Svenskt visarkiv tar emot donationer av samlingar efter betydelsefulla personer, organisationer och forskningsprojekt inom Visarkivets musik- och dansgenrer.

Typiskt material för personarkiv kan vara brev, fotografier, anteckningar, outgivna inspelningar, opublicerade arrangemang och tidningsklipp. Organisationsarkiv innehåller dessutom ofta protokoll och räkenskaper.

Nedan följer ett urval av Visarkivets många person- och organisationsarkiv sorterade efter genrer.

Sök djupare i arkiven

Materialet i arkiven är en värdefull tillgång för forskare, studenter och yrkesverksamma inom Visarkivets musik- och dansgenrer.  Ta hjälp av expeditionen för att söka i person- och organisationsarkivet.

Folkmusik

 • Folkmusikkommissionens arkiv
 • Hedningarnas arkiv
 • Olof Anderssons arkiv
 • Gertrud Sundviks arkiv
 • Karl Sporrs arkiv
 • Knut Brodins arkiv
 • Kurash Sultans arkiv
 • ”Music Industry in Small Countries”-projektets arkiv (Krister Malm & Roger Wallis)
 • Arkivet efter Jan Lings nyckelharpforskning

Jazz

 • Alice Babs arkiv
 • Arne Domnérus samling
 • Putte Wickmans samling

Litterär visa

 • Barbro Hörbergs arkiv
 • Peder Svans arkiv  
 • Yrkestrubadurernas förenings arkiv
 • Git Magnussons arkiv

Dans

 • Arkivet för folklig dans

Bredare musikalisk koppling

 • Statens kulturråds äldre ansökningshandlingar med ljudprov för fonogram- och fria grupp-stöden (deposition)
 • Musikcentrum Stockholms arkiv