Center för kulturliv och kulturarv (kulturens historia)

Musikverket arbetar för kulturliv och kulturarv (kulturens historia).
Det är ett center för musik, teater och dans.
Musikverket riktar sig till alla som är intresserade.
Det är en plats där människor kan mötas.

Musikverket

Musikverket ger bidrag till studior (rum för inspelning)
och till utbildning inom elektronmusiken.

Musikverket är en statlig myndighet.
Den bildades i maj år 2011.
Musikverket har flera olika verksamheter: