Valtion musiikkivirasto

Ammattitaidon, asiantuntijuuden ja odottamattomien musiikkiin, teatteriin ja tanssiin liittyvien kohtaamisten tyyssija.

Valtion musiikkivirasto perustettiin 1. toukokuuta 2011 ja sen tehtävänä on  edistää koko maassa monipuolista musikaalista tarjontaa, jolle leimaa antavana on taiteellinen uudistuminen ja korkea laatu, sekä säilyttää ja elävöittää teatterin, tanssin ja musiikin kulttuuriperintöä.

Tehtäviin kuuluu jakaa taloudellista tukea yhteistyö- ja kehityshankkeille, jotka vahvistavat ja luovat edellytyksiä vapaalle ja ammattimaiselle musiikkielämälle.

Kytkös musiikin harjoittajiin on vahva taiteellisen neuvoston kautta, jossa muusikoilla, säveltäjillä, äänitaiteilijoilla ja musiikin luojilla on ratkaiseva vaikutusvalta.

Valtion musiikkivirastoon kuuluu Musikplattformen, Musiikki- ja teatterikirjasto, Musiikki- ja teatterimuseo, Ruotsin lauluarkisto, Caprice Records ja Elektronimusiikkistudio.

Musikplattformen

Edistää musiikkielämän innovaatioita ja kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suuri osa Valtion musiikkiviraston vapaan musiikkielämän edistämis- ja tukemistyöstä tapahtuu täällä. Musikplattformen valmistelee ja tukee jo taloudellisen tuen hakuprosessissa musiikkielämän yhteishankkeita. Hankkeen käynnistyttyä Musikplattformen toimii yhteistyökumppanina, joka koordinoi ja jatkaa tuen antamista.

Taloudellisen tuen tarkoituksena on vahvistaa vapaata musiikkielämää, luoda edellytyksiä ammattimaiselle musiikkielämälle ja kannustaa yhteistyötä vapaan musiikkielämän ja eri organisaatioiden, yliopistojen, korkeakoulujen ja yksilöiden välillä.

Musiikki- ja teatterikirjasto

Syventyminen, osaaminen ja näyttelemisen ja soittamise  ilo - avoin ovi musiikin, teatterin ja tanssin maailmoihin. 

Yksi alansa suurimmista ja vanhimmista erikoiskirjastoista Euroopassa, joka on avoinna kaikille. Kirjaston laaja kirjakokoelma kuvastaa näyttämötaiteen kehitystä ja musiikkitaiteen historiaa.

Nuotteja sekä aloittelijoille että ammattilaisille, kaikille kokoonpanoille ja eri tyylisuunnille, näytelmäkäsikirjoituksia ja painettua dramatiikkaa useilla eri kielillä. Runsas vanhojen painotuotteiden, käsikirjoitusten ja arkistojen kokoelma käsittää sekä teatteri- että musiikkimateriaalia, muun muassa useiden merkittävien ruotsalaisten säveltäjien alkuperäiskäsikirjoituksia ja yli puoli miljoonaa teatterivalokuvaa.

Musiikki- ja teatterimuseo

Koe ja tunne kosketus  - kulttuuriperintö keskellä luovaa todellisuutta.

Esittelyjä ja toimintoja musiikki- ja teatterimaailman tiimoilta. Ohjelmatoiminta liittyy ajankohtaisiin näyttelyihin ja konsertteihin, keskusteluihin, esitelmiin ja muuhun lapsille ja aikuisille tarkoitettuun toimintaan. Pedagogiseen toimintaa kuuluu näyttelyjä, opintomateriaalia, soittimien rakentamista, työpajoja ja avoimia musiikkileikkejä.

Kulissien takana ja esinevarastoissa on meneillään jatkuva soittimien, taiteen ja muiden esineiden keräystyö.

Ruotsin lauluarkisto

Säilyttää kansanmusiikkia, vanhaa populäärimusiikkia, ruotsalaista jazzia ja  maahan tulleita musiikkiperinteitä - inspiroi  uuden luomiseen.

Ruotsalainen  lauluarkisto kerää, säilyttää, tutkii ja julkaisee materiaalia, kuten kansanlauluja ja muita vanhoja lauluja, tansseja, pelimannimusiikkia, vanhempaa populäärimusiikkia sekä ruotsalaista jazzia. Laulu- ja musiikkikappalerekisteristä voi hakea materiaalia 1500-luvun laulukirjoista alkaen aina nykyaikaisiin lauluihin ja iskemämelodioihin. 

Lauluarkisto on avoin kaikille, sekä  tutkijoille, opiskelijoille, musiikin harrastajilla että muille musiikista kiinnostuneille.  Kirjastossa kävijä voi  lukea, kuunnella ja katsella materiaalia ja kopioida tekstejä ja nuotteja omaan käyttöön.

Caprice Records

Vahva tuotemerkki taiteellisesti kiinnostavan musiikin äänittämisessä.

Julkaisut koostuvat lähinnä ruotsalaisesta musiikista ja ruotsalaisten taiteilijoiden, muusikoiden ja säveltäjien esityksistä.  Se käsittää laajan kirjon kaikkea klassisesta, nykymusiikista ja elektroakustisesta musiikista aina jazziin ja kansanmusiikkiin, maailmanmusiikkiin ja musiikkiin lapsille. Caprice on myös julkaissut historiallisia dokumentaatioita ja äänitteitä, säveltäjämuotokuvia sekä useita koostejulkaisuja. Suuntauksena  Valtion musiikkiviraston puitteissa on lähinnä uusintajulkaisut levyluettelosta.

Elektronimusiikkistudio EMS

Elektronisen musiikin ja äänitaiteen kansallinen ja kansainvälinen kohtauspaikka ja kehityskeskus.

Toiminta sijoittuu taiteen ja tieteellisteknisen kehityksen leikkauspisteeseen. Monitasoiset studiot ja koulutukset luovat sekä ruotsalaisille että kansainvälisille vieraileville säveltäjille mahdollisuuksia luoda, esittää ja äänittää elektronista taidemusiikkia ja äänitaidetta.

Elektroniikkamusiikkistudion kirjastossa on ainutlaatuinen kokoelma oman alansa kirjallisuutta, aikakauslehtiä, CD- ja DVD-levyjä.