Insynsråd

Statens musikverks insynsråd utses av regeringen och har till uppgift att tillföra råd och stöd samt bidra med kunskap och kompetens. Uppdraget säkrar demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet möts vanligen fyra gånger per år.

Dragana Kusoffsky Maksimovic, verkställande direktör Sven-Harrys konstmuseum
Magnus Larsson, generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier
Nadja Chatti, musikförläggare och klubbproducent, Universal Music Publishing Group
Lars Ilshammar, historiker, IT-debattör, journalist, tidigare biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Skrivet av Musikverket den 15 december, 2017
Kategorier: Musik, Om Musikverket
Nyckelord: