Insynsråd

Musikverkets insynsråd utses av regeringen och har till uppgift att tillföra råd och stöd samt bidra med kunskap och kompetens. Uppdraget säkrar demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet möts vanligen fyra gånger per år.

Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef Sandvikens kommun
Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Dragana Kusoffsky Maksimovic, verkställande direktör Sven-Harrys konstmuseum
Magnus Larsson, generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier

Skrivet av Musikverket den 15 december, 2017
Kategorier: Musik, Om Musikverket
Nyckelord: