Viktiga dokument

Musikverkets instruktion (PDF)

Musikverkets regleringsbrev 2023 (PDF) 

Årsredovisning 2023 (PDF)

Årsredovisning 2022 (PDF)

Årsredovisning 2021 (PDF)

Årsredovisning 2020 (PDF)

Årsredovisning 2019 (PDF)

Årsredovisning 2018 (PDF)

Årsredovisning 2017 (PDF)

Årsredovisning 2016 (PDF)

Årsredovisning 2015 (PDF)

Årsredovisning 2014 (PDF)

Årsredovisning 2013 (PDF)

Årsredovisning 2012 (PDF)

Årsredovisning 2011 (PDF)

Musikverkets policy rörande mutor, jäv och extern representation (PDF)

Barn- och ungdomspolicy (PDF)

Musikverket – där scenkonsten möter kulturarvet (PDF)

Musikverket – en mötesplats för scenkonst och kulturarv (PDF)

Musikverket – ett nytt konstverk tar plats på scen (PDF)