Center för kulturarv och kulturliv

Musikverket är en statlig myndighet inom kulturdepartementets ansvarsområde. Myndighetens verksamheter samlar in, vårdar, bevarar och tillgängliggör musiken, teatern och dansens kulturarv.

I Musikverket

Kulturarvet berättar historier om tider som varit, men hjälper oss också att tolka vår nutid. Musikverket ser till att kulturarvet inom musik, teater och dans bevaras åt eftervärlden och tillgängliggör det för alla att ta del av.

  • Musik- och teaterbiblioteket kan vem som helst låna litteratur, noter, pjäsmanus och mycket annat, men också ta del av samlingarna med material från 1100-talet till i dag.
  • Svenskt visarkiv har förutom noter, fotografier och personarkiv efter svenska musiker även ljud- och videoinspelningar. I 50 år har Visarkivet spelat in helt vanliga människors musicerande runt om i landet.
  • Caprice Music är en label som ger ut musik ur Musikverkets samlingar.
  • Scenkonstmuseet kan du se, testa och upptäcka svensk musik, teater, dans och dockteater. På museet på Sibyllegatan i Stockholm levandegörs samlingarna med över 50 000 föremål.
  • Elektronmusikstudion, EMS – ett utvecklingscentrum för elektronmusik och ljudkonst med studior och utbildning för tonsättare och konstnärer från hela världen.

Under åren 2011–2021 fördelade Musikverket bidrag till det fria svenska musiklivet via avdelningen Musikplattformen. För information om bidrag till musiklivet hänvisar vi till Kulturrådet.