15 januari–5 februari kan det fria musiklivet söka projektbidrag från Musikverket.

15 januari–5 februari kan det fria musiklivet söka projektbidrag från Musikverket. 

Ny ansökningsomgång öppen nu

I dag, 15 januari, öppnar en ny ansökningsomgång där det fria musiklivet kan söka projektbidrag. Barn- och ungdomsperspektivet står i fokus!

15 januari–5 februari kan det fria musiklivet söka bidrag från Musikverket för samarbeten och utvecklingsprojekt.

Fokus på barn och unga

Konstnärlig kvalitet och kulturpolitiska prioriteringar ligger till grund för Musikverkets bidragsgivning. En viktig prioritering är att barn och unga nås av och ges möjlighet att delta i konstnärliga projekt. Under 2018 kommer därför ansökningar som gäller projekt som riktar sig till den unga målgruppen att prioriteras. Ansökningar som gäller andra målgrupper kommer också att beviljas stöd under året.

Läs kriterierna för ansökningsomgång 2018:1 och ansök
Läs mer om Musikverket projektbidrag