" "

Puls 5 ute nu

Hur kan musik spegla erfarenheter av gränser och deras överskridande? Vilken roll spelar dansen i konstruktionen av skoltsamisk identitet? Och vad händer egentligen med den klassiska musiken i den digitala erans memes? Detta och mycket annat kan du läsa om i det senaste numret av Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift Puls.

Det femte numret av Puls speglar den hisnande spännvidd som utmärker forskningsfältet idag. Artiklarna belyser musik och dans i förhållande till tid, plats och social förankring i såväl materialnära som mer teoretiska resonemang, och utifrån olika ämneshorisonter. Vad händer med uppfattningen om regional musikalisk särart när taktstreckets placering problematiseras? Vad kan ett litteraturvetenskapligt perspektiv på sångtexter bidra med i förståelsen av musikens tidsanda?

Numrets temaartikel är skriven av Philip V. Bohlman. Övriga medverkande författare är Pettri Hoppu, Sverker Hyltén-Cavallius, Per Åslund Omholt och Anders Öhman.

Som vanligt innehåller tidskriften också recensioner av aktuell litteratur på det musik- och dansetnologiska området, abstracts av aktuella avhandlingar och konferensrapporter.

Till Puls