Bild på tidskriften Puls logotype.

Nu ger artiklar i Puls skribenterna publiceringspoäng. 

Poäng för Puls

Svenskt visarkivs/Musikverkets tidskrift ger nu publicerade skribenter akademiska publiceringspoäng.

Puls – musik- och dansetnologisk tidskrift ges ut av Svenskt visarkiv och publiceras digitalt på Musikverkets webbplats. Tidskriftens inriktning är bred med utgångspunkt i musik- och dansetnologi, men omfattar även andra delar av musikvetenskap och dansforskning.

Nu har Puls antagits till den norska NSD-databasen över publikationer som ger publiceringspoäng för författare inom det akademiska systemet, även i Sverige. Universitetsanställda har numera krav på sig att enbart publicera artiklar via poänggivande kanaler, där Puls nu är en av dem. Puls finns sedan tidigare på den motsvarande finska listan Julkaisufoorumi

Nästa nummer av Puls kommer ut under våren. Läs tidigare nummer.