Bild på tidskriften Puls logotype.

Premiär för tidskriften Puls! 

Puls – ny musik- och dansetnologisk tidskrift

Läs om filmen Frozen ur ett samiskt och miljörelaterat perspektiv, om hur bilden av nyckelharpsspelmannen Eric Sahlström skapades, om festivalisering av musik och om finska schlager som nostalgisk klubbkultur. Puls är en ny, gratis onlinetidskrift på Musikverkets webbplats. 

Vilka uttryck, roller och funktioner har musiken och dansen i samhället? Vilka frågeställningar och vad för slags material studeras i dagens forskning? Dessa frågor diskuteras inom områdena musik- och dansetnologi – områden som är stora i ett internationellt perspektiv men som i Sverige inte finns som självständiga ämnen vid universiteten. Nu lanseras emellertid tidskriften Puls som ett nytt forum för en sådan diskussion både i och utanför Sverige.

Elektronisk tidskrift från Svenskt visarkiv

Puls är en elektronisk vetenskaplig tidskrift med bred musik- och dansetnologisk inriktning, som ges ut av Svenskt visarkiv. Tidskriften vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Puls ambition är att vara ett forum för forskning inom musik-, dansetnologi och angränsande ämnen samt en arena för viktiga diskussioner inom kulturlivet. Tidskriften innehåller artiklar på de skandinaviska språken samt engelska, och dessutom recensioner och konferensrapporter.

Brittisk blick på nordiska musikmiljöer

I det första numret av Puls ställs frågor kring hur det musik- och dansetnologiska forskningsfältet ser ut i dag. Den brittiska musiketnologen Tina Ramnarine, som i många år har studerat nordiska musikmiljöer, bjöds in att skriva en text för Puls nr 1. Hennes artikel både exemplifierar och kommenterar flera aktuella strömningar inom musiketnologin. Dessutom medverkar flera nordiska författare med artiklar och recensioner.

Huvudredaktör för Puls är Ingrid Åkesson, musiketnologisk forskare och forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv. Gästredaktör för de två första numren är Karin L Eriksson, lektor i musikvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Puls nr 1

Läs första numret av Puls

Mer information om Puls

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.