Bild på tidskriften Puls logotype.

Nu ger artiklar i Puls skribenterna publiceringspoäng. 

Nu är Puls nr 2 här

Hur hänger pedagogik och etnologi samman inom musik och dans? Läs om det i nummer två av Musikverket/Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift Puls.

Nu är det andra numret av Puls här. Som tema har numret dialog, möten och överlappning mellan två forskningsfält: musik- och dansetnologi respektive musik- och danspedagogik.

Vilka pedagogiska former används i folkmusikundervisning för vuxna? Hur kan El Sistema-metoden inom musikundervisning förstås utifrån ett kombinerat musiketnologiskt och musikpedagogiskt perspektiv? Hur arbetar en flöjtlärare inom traditionell musik för att ge sina studenter både förebilder och frihet? Vad har diskuterats i samtalen om jazzundervisning i Orkesterjournalen?

Förutom temaartiklar kring dessa frågor innehåller numret också en text om religiösa processioner och folklig fromhet i det postkommunistiska Litauen samt recensioner, anmälningar och konferensrapporter.

Vetenskaplig tidskrift

Puls är en elektronisk vetenskaplig, fackgranskad tidskrift med bred musik- och dansetnologisk inriktning som ges ut av Svenskt visarkiv, en del av Musikverket. Tidskriften vänder sig till såväl forskare och studenter som utövare inom musik- och dansområdet samt till en kulturintresserad allmänhet. Ambitionen är att vara ett forum för forskning inom musik- och dansetnologi och angränsande ämnen samt en arena för aktuella diskussioner inom kulturlivet. Tidskriften innehåller artiklar på de skandinaviska språken samt engelska.

Till Puls