" "

Nu finns ett nytt nummer av Puls ute. 

Puls 4 ute nu

Vad kommunicerar egentligen folkmusik i dag? I vilka kanaler och sammanhang har vi möjlighet att ta till oss det traditionella i vår urbana och globala tid? Och hur framställs det ”ursprungliga” i dagens musikutövande? Nu finns ett nytt nummer av Svenskt visarkivs musik- och dansetnologiska tidskrift Puls ute.

Temat för den fjärde numret av Puls är att praktisera det traditionella i nutiden, vilket författarna belyser ur olika perspektiv och utifrån skilda material.

En artikel analyserar de föreställningar om tid och plats som folkmusik bär med sig, i en annan studeras låtkurser som arena för icke-formellt lärande. En text sätter fokus på några av den tidiga arbetarrörelsens visor som muntlig tradition. I två artiklar ges exempel på hur lokala sångtraditioner i en portugisisk by respektive Kodaguområdet i sydvästra Indien får delvis nya betydelser. Är ”tradition” ett sätt att spela eller kanske en strategi för att legitimera sin musik?

Som vanligt innehåller tidskriften också recensioner av aktuell litteratur på det musik- och dansetnologiska området, anmälningar och konferensrapporter. Nytt för detta nummer är abstracts av aktuella avhandlingar inom tidskriftens ämnesområden.

Läs mer om Puls
Till Puls nr 4