Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

Kultur för barn – hur når jag ut?

Kontinuitet, målgrupper och marknadsföring. Diskussionen var både bred och djup när Musikverket kallade musiklivet till samråd om kultur för barn och unga.

I slutet av november bjöd Musikverket in det fria musiklivet till samråd om projekt riktade till barn och ungdomar. Under samrådet hölls ett rundabordssamtal där frågor av alla de slag diskuterades. Nedan finns några exempel på de frågor som dök upp under diskussionen:

  • Hur samverkar olika organisationer? Det kan vara svårt att få ordning på hur institutioner och kulturutövare samverkar, ett förslag som kom upp var en checklista för vilka man kan kontakta för finansiering och annat.
  • En katalog med föreställningar anpassade till läroplanen skulle vara ett bra sätt att komma in i skolor. Länsmusiken svarade att de tipsar skolor med jämna mellanrum, men att en katalog är en bra idé.
  • Kulturombud i skolorna – finns de och vad har de för uppdrag?
  • Vem har ansvaret för kontinuitet i kulturverksamhet för barn? Vem ser till att alla elever i skolor får ta del av kulturen som skapas för dem?
  • I Musikverkets ansökningskriterier står att projekten ska ha ett publikt perspektiv. Det sätter mycket press på att projektägarna ska skapa en stor slutföreställning. Musikverket svarade att ett publikt perspektiv också kan vara långsiktigt och att skapandeprocessen kan vara en del av det publika perspektivet. Det går också bra att kontakta Musikverket för att diskutera vilka olika perspektiv som kan eller bör finnas med i ansökningarna.
  • Marknadsföring är en stor och viktig del i projekten. Bra text, bra bild och bra i film är ett måste i dag, och det är dyrt! Frilansande musiker behöver få stöd och finansiering för även detta. Musikverket svarade att det finns höjd för marknadsföring i budgeten för alla projekt som söker bidrag.
  • Det finns både stora institutioner och ensamma eldsjälar som arrangerar och bokar föreställningar för barn och unga, och det är ingen som riktigt ansvarar för att kartlägga hur marknaden ser ut. Behovet av pengar för att utreda hur kultur för barn arrangeras framkom i samtalen.
  • Hur mycket arbete läggs ner på att faktiskt fråga målgruppen – barn – vad de vill ha? Det är A och O för att skapa något som fångar barnens intresse. Men det är också viktigt att komma ihåg att barn inte är en enda målgrupp, det finns massor av målgrupper som består av barn med olika intressen och erfarenheter.

Samrådet bjöd också på ett panelsamtal om kultur för barn.

Moderator: Ayla Kabaca
I panelen: Aaron Phiri (MC, dj och pedagog), Johan Svensson (tonsättare och pedagog), Cecilia Ferm Almqvist (professor i musikpedagogik, Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå), Helena Rung (barn- och ungdomsproducent, Kultur i Väst).