Foto: Miki Anagrius

Foto: Miki Anagrius 

Samråd om musikprojekt för barn och unga

Hur kan Musikverkets bidrag göra skillnad? Det är en av de frågor som diskuteras när Musikverket bjuder in till samråd i höst.

Tid: 30 november 2017, kl. 13.00–17.00
Plats: Stallet, Stockholm

Under denna eftermiddag tillsammans kommer vi att ordna diskussionsgrupper, bjuda på panelsamtal och projektpresentationer. Samrådet vänder sig till dig som är arrangör, producent, musiker verksam inom det fria musiklivet, pedagog eller liknande och arbetar med barn- och ungdomskulturfrågor.

Anmäl dig med namn, roll och organisation som du representerar senast 22 november till: barbara.matamoros.bengtsson@musikverket.se

Program

Konferencier och samtalsmoderator: Ayla Kabaca

13.00 Introduktion och välkommen, Musikplattformen

13.15 Presentation av projekt som fått stöd av Musikverket:
Lucy Rugman, Ispa fellow
Fredrik Thurfjell, projektet Mormor Karins Bravader
Peter Forss, projektet Jazzoo
Sofia Thelin och Marita Hartman, projektet Allra käraste syster

14.00 Panelsamtal
I panelen: Aaron Phiri (MC, dj och pedagog), Cecilia Ferm Almqvist (professor i musikpedagogik, Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå), Helena Rung (barn- och ungdomsproducent, Kultur i Väst), Johan Svensson (tonsättare och pedagog).

15.00 Fika

15.30 Gruppdiskussion kring frågorna:

  • Hur ser förutsättningarna ut för fria musiker som vill integrera ett barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet? Vem behöver man samarbeta med för att nå en ung publik eller ha med barn och unga i projektet?
  • Hur ser verkligheten ut idag för de institutioner och organisationer (konserthus, skolor, offentligt finansierade orkestrar, regionala musikorganisationer, teatrar o.s.v.) som vill och kan inkludera fria musiklivet i sitt arbete med barn- och ungdomsperspektiv?
  • Hur kan Musikverkets bidrag göra skillnad i musikutbudet för barn och unga?
  • Finns det behov av ett eller flera övergripande projekt av nationellt intresse som fria musiker skulle kunna få en drivande roll i, och i så fall, hur skulle det se ut?

16.30 Utvärdering och avslutning