Projektbidrag

Musikverkets bidrag ska stärka det fria musiklivet och främja ett varierat musikaliskt utbud som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet i hela landet. Vid fördelning av bidrag ska musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektiv prioriteras. Utöver detta ska Musikverket integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt bidra till internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet.

Sök bidrag

Logga in på Mina sidor för att söka projektbidrag. Där kan du även se dina tidigare ansökningar.

Aktuellt om ansökningar

Vanliga frågor och svar

Ta del av de vanligaste frågorna och svaren om att söka projektbidrag från Musikverket. 

FAQ – allt om att söka bidrag

Beviljade projekt

Flera hundra musiksamarbeten har fått projektbidrag från Musikverket. Här hittar du listor över samtliga beviljade projekt och fördjupande presentationer.

Till Beviljade projekt

Beslut om bidrag

Beslut om vilka projekt som får bidrag fattas av Musikverkets konstnärliga råd. I rådet sitter åtta ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen och förordnade till och med den 31 december 2021.

Magnus Gustafsson (ordförande)
Ingmari Pagenkemper
Juan Romero
Almaz Yebio
Elena Wolay
Mattias Lundberg
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
Patrik Örnkloo
Tebogo Monnakgotla

Information till projektägare gällande coronaviruset COVID-19

Musikverket följer utvecklingen, de direktiv som ges av ansvariga myndigheter och de beslut som löpande fattas av regeringen kring Covid-19. Alla våra projektägare uppmanas att göra detsamma och utifrån det fatta lämpliga och lagenliga beslut för sina respektive projekt.

Ansökningskriterier

Projekt som beviljas bidrag av Musikverket ska:

 • Ha minst en samarbetspart
 • Kunna uppvisa ekonomisk insats från annan part än Musikverket
 • Resultera i ett eller flera publika möten
 • Vara av professionell art, kulturpolitisk betydelse och nationellt intresse

Musikverkets bidrag kan inte gå till:

 • Projekt som har svenska gruppers turnéverksamhet som huvudsakligt syfte
 • Projekt som har fonogram- eller filmproduktion som huvudsakligt syfte
 • Projekt som har kompositionsarbete, beställningsverk eller uruppförande som huvudsakligt syfte
 • Löpande verksamhet
 • Inventarier
 • Utbildning eller forskning
 • Tävlingar eller utmärkelser

Fullständig ansökan, inklusive obligatoriska bilagor, görs via Musikverkets e-tjänst och ska vara Musikverket tillhanda senast klockan 23.59 sista ansökningsdag. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar kommer att avvisas. Vi kan inte garantera support efter klockan 12.00 sista ansökningsdagen. Ansök därför i god tid.

Exempel på ansökningsformulär

Fler delar av Musikverket