Två personer framför en vägg tittar på varandra.

Musik för mänskliga rättigheter

Rainbow Riots samlar artister från några av de länder där förtrycket mot hbtq-personer är som störst. Tillsammans bildar de ett globalt musikkollektiv med allas lika värde i centrum. Projektet fick stöd från Musikverket 2017.

I några av världens mest hbtq-fientliga länder har Rainbow Riots skapat en plattform för queera konstnärer och musikskapare. De har inte bara fått möta orättvisor, utan också styrkan och kreativiteten inom hbtq-rörelsen i länder som Uganda, Malawi, Sydafrika och Jamaica.

Syftet med projektet var att skapa ett rum där denna utsatta grupp kan mötas som människor och konstnärer och med musikens och kulturens kraft verkar för hbtq-personers mänskliga rättigheter världen över.

I juni 2017 släpptes resultatet – musikalbumet Rainbow Riots som består av tolv originalkompositioner med budskap om allas lika värde. Albumet släpptes över hela världen och intäkterna går till att skapa nya kreativa projekt för att stärka hbtq-rörelsen i Uganda.

Uppträdde på Stockholm Pride

Under Stockholm Pride kom flera av artisterna till Sverige för att göra flera spelningar, bland annat på Pridefestivalens stora scen. Projektet har fått stort genomslag och kampen för hbtq-personers lika rättigheter i världen har fått uppmärksamhet. Målet är att aktiviteterna ska bli ett löpande kulturutbyte.

Genom att lyfta fram queera musiker från andra ställen än västvärlden, och artister som omtolkar ökänt heteronormativa uttryck ville projektet vända upp och ner på normer och fördomar och förnyade det svenska musik- och kulturlivet.

Fakta om projektet

Namn: Rainbow Riots
Projektägare: Kulturföreningen Mums
Projektstöd från Musikverket: 290 000 kronor kronor i ansökningsomgång 2017:1