Med kulturarvet i ryggsäcken

Ulrica Grubbström är ny ledamot i Musikverkets insynsråd sedan november 2012. Hon har mångårig erfarenhet av kulturarvsfrågorna från sin position som länsmuseichef och vd för Västerbottens museum med sig in i insynsrådet.

Ulrica Grubbström

– Ett intressant uppdrag i en intressant myndighet med ett spännande uppdrag. Att Musikverket kombinerar nyskapande och kulturarv är intressant, konstaterar hon.

Chefsjobbet på Västerbottens museum kombinerar hon med styrelse- och andra uppdrag. Hon sitter bland annat i styrelsen för Attjé Svenskt fjäll och samemuseum och har just avslutat ett sexårigt uppdragi ICOM – internationell organisation för museer samt är ordförande i landsantikvarieföreningen för länsmuseichefer. Hon har de senaste tio åren varit chef för Västerbottens museum och var dessförinnan chef för Skellefteå museum.

Vad tar du med dig därifrån?

– En bred bild av museiverksamheten och jag ser tydligt hur strukturen i kulturlivet förändras. Inte minst av kultursamverkansmodellen som infördes 2011 och den regionalisering av finansieringen som den innebär.
– En så ny aktör som Musikverket kan ge nya impulser i befintliga verksamheter och skapa oanade möjligheter. Och det gör uppdraget i insynsrådet både viktigt och spännande.

Vad är det viktigaste i ditt nya uppdrag tycker du?

– Att bidra med de erfarenheter jag har från musei- och kulturarvssektorn. Och naturligtvis det viktiga demokratiska uppdraget att utöva insyn i myndigheten för medborgarnas räkning. Mycket intressant och viktigt.

Ulrica Grubbström efterträder Maria Jansén som utsetts till överintendent och chef för Historiska museet.

Kommentarer