”Spännande att vara med”

Sture Carlsson är förbundsdirektör i Svensk Scenkonst, branschorganisation för arbetsgivare på scenkonstområdet med allt från stora institutioner till mindre experimentella scener inom teater, dans och musik. Och nyutsedd i Musikverkets insynsråd.
Sture Carlsson är vice ordförande i Kungliga Musikhögskolans styrelse, styrelseordförande i Vara konserthus och styrelseledamot i Oslo filharmoniska orkester.

– Spännande att vara med och bygga upp Musikverket som har stötts och blötts och diskuterats så mycket. Det är många om budet och bidragen förstås, och det kommer nog att tvinga fram prioriteringar i Musikverkets arbete.

Förankrad i musiklivet

Han är stadigt förankrad i musiklivet sedan 30 år med uppdrag i Kulturrådets styrelse, varit chef för Göteborgs Symfoniker och konserthus och för Stockholms Konserthus samt varit med och byggt upp Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen.

– Det jag tar med mig är mina erfarenheter från stora symfonikorkestrar, som i dag inte är prioriterade i kulturpolitiken. De ligger mig förstås varmt om hjärtat och det är erfarenheter som jag kommer att ha nytta av i Musikverkets insynsråd.

Musikverkets insynsråd

Insynsråd utses av regeringen och är rådgivande i enrådighetsmyndigheter som Musikverket som inte har någon styrelse eller annat beslutande organ. Insynsrådet har ingen beslutsfunktion, generaldirektören fattar alla beslut. Ett insynsråd kan ha till uppgift att tillföra insyn, råd och stöd från intresseorganisationer, kunskap eller unik kompetens. Uppgiften kan också vara att säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Läs mer om Insynsråd.