Bakgrund i kulturarvet

Hon har bred erfarenhet från arbete med kulturarvsfrågor både inom offentlig och ideell verksamhet bland annat som arbetande ordförande för Svenska byggnadsvårdföreningen och som utredare åt verksledningen på Riksantikvarieämbetet. 20 augusti 2012 tillträder hon som chef för Statens historiska museer. 

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från kulturarvsfältet som ju också finns inom Musikverket med Musik- och Teatermuseet, Svenskt visarkiv och Musik- och teaterbiblioteket. Att ha arbetat med kultur på olika nivåer ger också en ökad förståelse för de olika perspektiv som finns från civilsamhället via det kommunala och regionala till det statliga. En viktig uppgift för en statlig myndighet är att försöka överbrygga dessa.

Musikområdet helt nytt

Maria Jansén har stort intresse för förändringsfrågor och har arbetat med det i den egna organisationen och tidigare som projektledare för det nationella projektet Agenda kulturarv.

– Det är en bakgrund som jag hoppas kan komma väl till pass när en ny myndighet ska formas utifrån redan befintliga institutioner.

Hon sitter i dag i styrelsen för Riksförbundet Sveriges Museer och i sekretariatet för länsmuseernas samarbetsråd och har tidigare arbetat både på Göteborgs universitet och med att utveckla kulturturism.

Musikens inverkan på hälsan

– Musikområdet är helt nytt för mig. Som storkonsument med musik ständigt i lurarna är det jättespännande att få arbeta med det. Kopplingarna mellan kulturens positiva påverkan på andra samhällsområden är intressanta, tycker hon.

– I dag finns siffror som visar musikens positiva inverkan på hälsan både i samband med rehabilitering och smärtlindring. Lyssnar man på musik som man gillar när man springer så så springer man upp till 30 procent längre än om man inte lyssnar. Samtidigt ökar stressnivårerna i blodet om man tvingas lyssna på musik man inte gillar. Sånt är fantastiskt spännande!

Musikverkets insynsråd

Insynsråd utses av regeringen och är rådgivande i enrådighetsmyndigheter som Musikverket som inte har någon styrelse eller annat beslutande organ. Insynsrådet har ingen beslutsfunktion, generaldirektören fattar alla beslut. Ett insynsråd kan ha till uppgift att tillföra insyn, råd och stöd från intresseorganisationer, kunskap eller unik kompetens. Uppgiften kan också vara att säkra demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Läs mer om Insynsråd.

Skrivet av den 20 juni, 2011
Nyckelord: Insynsrådet

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.