Bygger för samverkan

Han är klassisk gitarrist, musikproducent på Sveriges Radio P2 och kommer närmast från en tjänst som chef för Eskilstuna Kultur. 1 september börjar han sitt nya jobb som chef för Musikplattformen.

– En utmaning, säger han. Och lägger snabbt till att han gillar utmaningar. – Verkligen. Att vara med och bygga en plattform för förnyelse och utveckling av svenskt musikliv känns oerhört stimulerande. Vilka möjligheter vi har!

Jonas Burman gillar också uppdragets, myndighetens och Musikplattformens inriktning mot samverkan. Han är en varm anhängare av hållbar samverkan över genre-, ålders- och andra gränser. Som när skolkonserten i Eskilstuna fick spelas på ett äldreboende i brist på annan lokal och skapade en kontakt mellan yngre och äldre som sedan levde vidare.

Mycket i cv:n

I Jonas Burmans cv hittar vi Musikhögskolan i Stockholm, gitarrstudier i Italien och tio års frilansande med kammarmusik, musikteater och fria grupper på uppdragslistan. Han spelade gitarr på Norrlandsoperan och Dramaten.

Sedan gick han från att vara utövande musiker till att spela in och lyssna på andra musiker. Han blev musikproducent på Sveriges Radios P2 och producerade musikinspelningar live och i studio, och program som Opp Amaryllis, Delta och Kalejdoskop med musik från alla genrer och alla delar av världen.

En musikproducenttjänst vid Länsmusiken i Sörmland ledde vidare till chefsposten för Eskilstuna Kultur – allmänkultur, scener och evenemang med ansvar för utveckling, stöd och samordning för alla kulturområden. Detta är erfarenheter som han har med sig till Musikplattformen och Musikverket, tillsammans med sitt breda intresse för musik i alla tänkbara former.

”Musiken ska komma lyssnarna till del”

– Jazz, electronica, kammarmusik, musik av och med invandrade musiker, världsmusik… Jag har alltid jobbat med utgångspunkten att musiken ska komma lyssnarna till del. Jag kan prata med och tycker att jag kan förstå såväl musiker och musikskapare som producenter och arrangörer.

Och han har jobbat på olika nivåer i musiklivet.

– Det lokala perspektivet är viktigt. Plattformen för musik ska vara en plattform för hela Sverige, inte bara för Stockholm.

Musikens läkande kraft

Jonas Burman har också ett stort intresse för hur musiken påverkar våra hjärnor och kroppar.

– Den senaste forskningen visar att musik är läkande för människor med sjukdomar som stroke, demens, reutmatism. Musik underlättar också minnesträning och inlärning. Det innebär stora uppgifter och möjligheter för musiklivet i Sverige, här har vi en framtida arbetsmarknad.

Just nu ser han fram mot att i sitt nya jobb få bygga samverkansstrukturer som över tid förhoppningsvis kan få ett eget fortsatt liv.

– Det blir oftast bra när flera parter är överens om att lyckas.

Fakta om Plattform för musik

  • Plattform för musik ska vara en resurs för musiklivet och som konstnärlig samarbetspart ta vara på initiativ från musiklivet.
  • Plattformen ska koordinera och stödja samverkansprojekt inom musiklivet. Det handlar bland annat om att fördela ekonomiska bidrag på 25 miljoner per år.
  • Under 2011 som är första bidragsåret kommer 10 bidragsmiljoner att fördelas.