Kreativa förflyttningar pop-artikel 

Hjälp oss samla popminnen

Hängde du på popkonserter på 60-talet? I forskningsprojektet Kreativa förflyttningar undersöker Svenskt visarkiv olika musiksammanhang under 1960- och 70-talen. Nu behöver vi din hjälp!

Gick du på, arrangerade du eller spelade du själv vid popkonserter under 1960-talet? I så fall kan du bidra med dina minnen i vår webbenkät. Vi är intresserade av nästan allt – från hur det såg ut i lokalen och vad som serverades till vad det var för slags publik och vilka som stod på scenen.

Materialet kommer att arkiveras hos Visarkivet och kan därmed användas i forskning. Genom att delta i undersökningen bidrar du med viktiga pusselbitar för att förstå vår samtidshistoria.

Bidra genom att svara på några frågor 

Om projektet

Forskningsprojektet Kreativa förflyttningar undersöker musiken under det sena 1960- och tidiga 70-talet, en tid som ofta beskrivs som omvälvande och på många sätt kännetecknas av förflyttningar. En fråga som ställs är: hur har dessa förflyttningar skapat villkor för kreativitet?

Läs mer om Kreativa förflyttningar