Oddjob uppträder på konferensen Minnen för livet. Fotograf: Adam Marko-Nord

Oddjob uppträder på konferensen Minnen för livet. Fotograf: Adam Marko-Nord 

Konferensen Minnen för livet avslutar Mixa eller maxa

Svenskt visarkivs forskningsprojekt Mixa eller maxa har sedan 2011 granskat hur musiken och dansen dokumenteras, beskrivs och förmedlas. I november avslutas projektet med konferensen Minnen för livet. Det blir två dagar med föreläsningar, samtal och en konsert med jazzbandet Oddjob. Nu finns biljetter att köpa till konferensen och fullständigt program på Musikverkets hemsida.

Köp biljetter till konferensen här.

Köp biljetter till konserten med Oddjob här (konsertentrén ingår för dig som köper tvådagars konferensbiljett).

Hur är samhället möjligt? Den frågan ställde sig den banbrytande sociologen Georg Simmel i början av 1900-talet. Hans svar handlade om kulturvetenskap: Musiken, teatern och dansen är grundläggande mänskliga behov och därmed viktiga kunskapsområden – de är inte bara några dekorativa krusiduller på samhällsfasaden. Människor vårdar sina minnen och genom att tillsammans gestalta dem skapar de sig föreställningar om framtiden.

Hur låter diskussionen i dag? Inom Musikverkets forskningsprojekt Mixa eller maxa – om kulturarv, identitet och folkbildning har en forskargrupp från Svenskt visarkiv, med stöd från Statens kulturråd, granskat hur musiken och dansen dokumenteras, beskrivs och förmedlas. Varför byggs det vi kallar kulturarv? Vem bestämmer och hur? Är det mångfaldens mix eller den entydiga identitetens maximering som stått i fokus? Vad är viktigast – kulturella värdeskalor eller ekonomiska värden? Är konsternas roll en fråga för public service eller public management?

Den 14 och 15 november avslutas projektet med Minnen för livet, en konferens som syftar till en kunskapshöjande diskussion – en kunskapshändelse. Det blir två tankeväckande dagar med föreläsningar, framföranden och samtal kring kulturvetenskapen och kulturpolitikens uppdrag. Kärnan i programmet är projektdeltagarnas presentationer av sina delprojekt och resultat.

Konferensens program

Fredag 14 november (registrering från klockan 09.00)

10.00. Välkomstord och Introduktion: Tiden och minnet. En gestaltning med Mohammed Al-Rubaie, arabiskt slagverk och Anders Hammarlund, nay

10.15–11.00. Föreläsning av Anders Hammarlund: Att samla makt? Om samlande, kontroll och integritet

11.15–12.00. Föreläsning av Madeleine Modin: Museologiska instrumentationer. Om Musik- och teatermuseets (nuvarande Scenkonstmuseet) instrumentsamlingar

12.00–13.15. Lunchpaus

13.15–14.00. Framträdande av duon Vinyl Terror and Horror – elektroakustiska överraskningar

14.15–15.00. Föreläsning av Mats Nilsson och Ingegerd Sigfridsson (dans): In och ut ur dansarkivet. En forskningstur i Arkivet för folklig dans

15.00. Kaffepaus

15.15–16.00. Föreläsning av Karin Eriksson: Zornmärket – spelrum och spelregler

16.00–17.00. Diskussion. Medverkande: Sofia Joons, Sven-Eric Liedman, Owe Ronström, Karin Sidén och Stina Westerberg.

19.00. Konsert. Oddjobb i visarkivet. På spaning med jazzgruppen Oddjob i Svenskt visarkivs samlingar av svensk folkmusik. Osökta omtolkningar och oväntade musikaliska kraftsamlingar.

Lördag 15 november (registrering från klockan 09.00)

10.00–10.15. Introduktion

10.15–11.00. Föreläsning av Mathias Boström: ”Tycker meddelarna att kväsarvalsen är mycket gammal, då är kväsarvalsen mycket gammal!”. Om gammalt och nytt i 1960-talets svenska folkmusikinsamling

11.15–12.00. Föreläsning av Dan Lundberg: Fängslande kulturarv. Insamling av ”kåklåtar” på 60- och 70-talen

12.00–13.15. Lunchpaus

13.15–13.30. Härjedalspipan – ett frigivet musikinstrument. En musiketnologisk improvisation av Dan Lundberg

13.30–15.00. Slutdiskussion. Medverkande: Göran Greider, Sofia Joons, Sven-Eric Liedman, Owe Ronström, Karin Sidén och Stina Westerberg.

15.00–15.15. Avslutningsord

Medverkande föreläsare

Mathias Boström är forskningsarkivarie med ansvar för de audiovisuella samlingarna vid Musikverkets arkiv och bibliotek. Boström arbetar som forskare främst med folkmusikens dokumentations- och mediehistoria. Han har inom Mixa eller maxa-projektet studerat Svenskt visarkivs tidiga inspelningsverksamhet.

Anders Hammarlund är musiker, musiketnolog och kulturhistoriker, docent vid Uppsala universitet och forskningssamordnare vid Musikverket. Inom Mixa eller maxa-projektet granskar han insamlingsideologier ur internationellt och historiskt perspektiv.

Karin Eriksson är musiketnolog och doktorand i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning behandlar Zornmärkesuppspelningarna ur historiskt och nutida perspektiv. Inom Mixa eller maxa-projektet studeras särskilt ideologiska ställningstaganden när det gäller synen på och konstituerandet av ”svenska spelmanstraditioner”.

Dan Lundberg är musiker, musiketnolog och överbibliotekarie/arkivchef vid Musikverket samt docent i musikvetenskap vid Stockholms universitet och Åbo Akademi. Han ägnar sig som forskare huvudsakligen åt frågor kring musik och identitet.

Madeleine Modin är doktorand i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om Musikmuseets (nuvarande Scenkonstmuseet) världsunika samling av musikinstrument och dess utveckling under skiftande kulturpolitiska konjunkturer sedan 1900-talets början.

Mats Nilsson har dans och dansmusik som huvudsakligt forskningsfält. Han är docent och universitetslektor i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, samt studierektor för Musikvetenskap vid samma institution. Hans bidrag till Mixa eller maxa handlar om Arkivet för folklig dans, som införlivades med Svenskt visarkivs samlingar 2011.

Samtalspartners bjuds in

Sex diskutanter (fria samtalspartners) bjuds in för att ge respons, synpunkter och reaktioner på det som framförs. Dessa är: Göran Greider, poet, samhällsdebattör och chefredaktör på Dala-Demokraten, Sofia Joons, förbundssekreterare i Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Sven-Eric Liedman, Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Owe Ronström, professor i etnologi vid Uppsala universitet Campus Gotland, Karin Sidén, museichef på Prins Eugens Waldemarsudde och Stina Westerberg, generaldirektör på Musikverket.

Minnen för livet äger rum på Stallet – scenen för folk och världsmusik i Stockholm.

Programmet som pdf.

Läs mer om Mixa eller maxa

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.