Kreativa förflyttningar

Det sena 1960- och tidiga 70-talet beskrivs ofta som en omvälvande period i alla bemärkelser, från det politiska till det estetiska. Det är en berättelse som berättats många gånger, till bilder från Almstriden, Kårhusockupationen eller festen på Gärdet. Och det finns många skäl till att den kommit att uppfattas så, men också skäl till att gå tillbaka och undersöka perioden igen: hur var det, vad hände egentligen, och om det nu var en så dynamisk period – varför var den det?

I projektet Kreativa förflyttningar undersöker Karin Eriksson, Sverker Hyltén-Cavallius, Dan Lundberg och Madeleine Modin tre musiksfärer åren 1965—75: folkmusikvågen, den tidiga proggen och vis- och trubadurscenen. Samtliga har det forskats om tidigare, men ur andra perspektiv. En iakttagelse som ligger till grund för projektet är att den här perioden kännetecknas av förflyttningar – människor, idéer, impulser och klangvärldar som befinner sig i rörelse – något som ofta framhålls som viktigt för kreativitet.

Projektet undersöker Visarkivets samlingar med nya frågor, kompletterar samlingarna med nya intervjuer med personer som var aktiva och sökningar i andra arkiv och mediedatabaser. En förhoppning är att projektet ska bidra med pusselbitar till att förstå villkoren för kreativitet, från abstrakta förflyttningar av perspektiv till konkreta möjligheter. Ibland kanske det handlar om så fundamentala saker som boendekostnader. Eller som Eva Wilke från skivbolaget Silence, uttryckte det i Visarkivets intervju med henne hösten 2016: ”Då kunde man få ut 3200 kronor i månaden och så hade man en hyra på 98 kronor, fatta att man levde livets glada dagar!”

Projektet inleddes i september 2017 och kommer att pågå till och med 2020. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Deltagare i projektet

Karin Eriksson, fil dr i musikvetenskap, disputerade 2017 på avhandlingen Sensing Traditional Music through Sweden’s Zorn Badge.

Sverker Hyltén-Cavallius (projektledare), docent i etnologi, forskningssamordnare på Musikverket

Dan Lundberg, docent i musikvetenskap, generaldirektör Musikverket

Madeleine Modin, fil dr i musikvetenskap, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv