Sångkonferens och sångdatabas i Amsterdam

Bild från konferensens webbplats

Sångare. Bild från konferensens webbplats.

17-19 oktober 2012 hölls en konferens på Goetheinstitutet i Amsterdam på temat Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500- c. 1800). Program, preliminära föredrag och annat finns publicerade på konferensens webbplats. Konferensen hölls i samband med slutfasen av arbetet med den stora databasen Dutch songs online, ett projekt med syfte att samla alla sångtexter (i fulltext) samt uppgifter om melodier ur material från tiden ca 1500-1800. Projektet är en utvidgning av den existerande Dutch Song Database. Konferensen anordnades av The Meertens Instituut, Amsterdam, University of Utrecht, Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, Leiden, and Netherlands Organisation of Scientific Research in collaboration.

Forskare från olika länder samt flera olika fält och discipliner deltog och ämnena spände över ett vitt fält: innehåll i och sammanhang kring såväl manuskript som tryck från perioden, samlare av tryck, illustrationer och andra materiella sidor av skrifter och tryck, databasrelaterade frågor liksom föreställningar och sociala miljöer, sångens praktik, politiska och religiösa uttryck med mera. Forskningsarkivarie och sångforskare Ingrid Åkesson från Svenskt visarkiv höll ett key note-föredrag om folklig koralsång under svenskt 1600- och 1700-tal i skärningspunkten mellan statlig och kyrklig centraliserande politik och lokal identitet och praxis.

Goethe-institutet i Amsterdam

Goethe-institutet i Amsterdam. Fotograf: Ingrid Åkesson