Diskussioner om våra immateriella kulturarv

Esbjörn Hogmark berättar om de tidigaste källorna för nyckelharpa. Foto: Anna Nyander

Svenskt visarkiv fortsätter arbetet med Unescos konvention om immateriella kulturarv. I samarbete med andra organisationer med särskilda intressen inom musik, dans och teater diskuteras nu vilka kulturella uttryck, så kallade element, som kan tänkas föras fram som immateriella kulturarv i Sverige.

Den den 31/10 – 1/11 träffades företrädare för Svenskt visarkiv, Riksförbundet för Folkmusik och dans, Folkmusikens hus, Göteborgs universitet, Institutet för språk och folkminnen, Svenska folkdansringen och Riksantikvarieämbetet på Svenskt visarkiv för att diskutera hur olika kulturella uttryck ska kunna förtecknas och förberedas för nominering till UNESCO:s lista över immateriella kulturarv.

Karin Strand och Dan Lundberg från Svenskt visarkiv, samt Per Gudmundsson från Folkmusikens Hus i Rättvik. Foto: Anna Nyander