" "

Nyförvärv mars 2019

Ett urval av nyförvärv till Musik- och teaterbiblioteket mars 2019. Alla noter finns i bibliotekskatalogen.

" "

Vetenskap, musik och migration

4–5 april samlas forskare från hela Norden för att samtala om forskning kring musik och migration.

" "

Sångtexten i fokus

I september bjuder Svenskt visarkiv/Musikverket och Umeå universitet in till ett seminarium om nya perspektiv på sången och sångtexten.

Jazzsångerskan Astrud Gilberto. Foto: Christer Landegren

Berättelser ur arkiven

Dragspel, familjeheder i visor, visuell jazz, kvinnliga brottslingar i skillingtryck. Här är vårens föreläsningsprogram från Svenskt visarkiv!

8 mars på Musikverket

Genom Musikverkets samlingar går det att följa såväl hur människors liv förändrats som samhällets politiska svängningar genom tiden. På internationella kvinnodagen uppmärksammar vi kvinnokampen och några av de kvinnor som har påverkat historien.

" "

Zetterlunds och Riedels arkiv till Visarkivet

De är två av Sveriges mest välkända jazzmusiker – Monica Zetterlund och Georg Riedel. Svenskt visarkiv har haft den stora äran att ta emot deras personliga arkiv.

" "

Nyförvärv januari–februari 2019

Ett urval av nyförvärv av noter till Musik- och teaterbiblioteket januari–februari 2019. Alla noter finns i bibliotekskatalogen.

" "

Sök projektbidrag!

Nu är det åter igen möjligt för musikprojekt att söka bidrag från Musikverket.

Dokumenterat 50 är här

Symfoniintriger under brinnande krig, balett, Jean Kullin och 1700-talets teaterlandskap. Läs mer om detta i nya numret av Dokumenterat.

Foto: LongitudeLatitude/Flickr (CC)

Kroumatas slagverk tillgängliga för musiker

1 december öppnade Kroumata Percussion Center och slagverkssamlingen blir därmed åter tillgänglig för musiker.