Svenskt visarkiv logotyp

Svenskt visarkiv får ny visuell identitet! 

Svenskt visarkivs nya visuella identitet

I våra arkiv samsas handskrivna vishäften med böcker, notblad och arkivkort med anteckningar i marginalen. Det var inspirationen när designbyrån Familjen tog fram Svenskt visarkivs nya visuella identitet.

Nu har Svenskt visarkiv fått ny logotyp, nya färger och typsnitt men självfallet har vi samma mål som tidigare: att vara hela Sveriges arkiv för visor, dans, populärmusik, jazz, rave och mycket mer!

Skrivet av Svenskt visarkiv den 27 november, 2023
Kategorier: Nyheter, Svenskt visarkiv
Nyckelord: