Flyers ur Elisabeth Tegners rejvsamling

I Elisabeth Tegners samling finns bland annat ett hundratals flyers från olika rejv 

Nyinkommet: Rejvmaterial till Svenskt visarkiv

”Gediget material om techno och rejv bortskänkes.”. Så stod det i rubriken på ett mejl som socialantropologen Anna Gavanas fick våren 2016. Mailet kom från rejvforskaren Elisabeth Tegner som under sent 80- och tidigt 90-tal samlat in en stor mängd rejvrelaterat material. Materialet var tänkt att användas som underlag till en avhandling som aldrig skrevs klart på grund av den då heta debatten kring rejvkulturen.

Gavanas tog emot materialet och använde det för att skriva boken Från diskofeber till rejvhysteri (2020). I enlighet med Tegners önskemål om att materialet skulle bli tillgängligt för allmänheten skänkte hon sedan materialet till Svenskt visarkiv.

Fältanteckningar från dansgolvet

Elisabeth Tegners samling innehåller bland annat Tegners egna fältanteckningar från över 80 rejv som hon har deltagit i men även över 100 intervjuer med DJ:ar, dansare och arrangörer. Dessutom finns artiklar, uppsatser och manuskript, liksom enkäter, fotografier, VHS-filmer, korrespondens med olika aktörer inom rejvmiljön, samt hundratals flyers.

Anna Gavanas har själv fortsatt att göra intervjuer och samla in material. I januari 2023 släpptes ytterligare en bok, Tillbaka till underjorden: 80/90-talens klubbrevolution i Sverige, som hon skrev tillsammans med författaren och DJ:n Anna Öström. 

I dag är Tegners rejvsamling tillgänglig för forskare och andra som är intresserade av att ta del av materialet på Svenskt visarkiv.

Här kan du läsa mer om det inkomna materialet och boken Från diskofeber till rejvhysteri: Rejvarkiv tillgängligt på Visarkivet (musikverket.se)