Bokbindning och papperskonservering

Bokbindaren och papperskonservatorn Kristina Enhörning förbereder KMA:s protokoll för inskanning 

Akademiens protokoll förbereds för skanning

Under hösten 2022 inleddes Musikverkets arbete med att tillgängliggöra Kungl. Musikaliska Akademiens protokoll från 1771 till 1950-talet. Protokollen ger oss en unik inblick i Sveriges första kulturpolitik.

Protokollen från nästan 5000 möten i akademien finns idag i inbundna band som täcker hela 14 hyllmeter. Under projektet ska alla protokoll skannas in och digitiseras. Innan det arbetet kan påbörjas måste protokollen förberedas för inskanning.

Det viktiga arbetet utförs av Kristina Enhörning, en papperskonservator och bokbindare med lång erfarenhet av att vårda och laga äldre dokument och böcker. Under hösten har hon befunnit sig i Musikverkets lokaler för att arbeta med att gå igenom och restaurera protokollen för att se till att de klarar inskanningsprocessen.

Flera format och material

De pappersark som protokollen skrivits på varierar i storlek och material och behöver olika mycket omsorg innan de kan bli skannade. Vissa av banden är hårdare bundna och stygnen kan försiktigt behöva sprättas upp för att bandet ska kunna öppnas tillräckligt mycket för att bandet och protokollen inte skadas vid skanningsarbetet.

Vissa sidor kan ha blivit vikta och revor kan ha uppstått i pappret vid den långa förvaringen. Dessa behöver slätas ut och lagas, bland annat med hjälp av japanskt mullbärspapper, washi – ett tunt och slitstarkt papper med långa fibrer.

Tillgängliga för forskning

Efter att protokollen har restaurerats och förberetts skannas de in i Musikverkets specialskanner. Därefter börjar det omfattande arbetet med att göra dokumenten tillgängliga och sökbara för forskare, studenter och kulturintresserade både nationellt och internationellt.

Läs mer om bakgrunden till projektet.

Projektet, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, pågår från 1 september 2022 till 31 december 2023.