Dansa med arkivet - två fötter på ett dansande par

Dansa med filmer från arkivet

Inspireras, dansa och lär dig av arkivmaterial. I samband med Arkivens dag kan du dansa arkiven med Svenskt visarkiv.

Inspireras av arkivet

Den 9 november håller Svenskt visarkiv en workshop som tar avstamp i Arkivet för folklig dans! Workshopen leds av Anna Björk som är danspedagog och forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv.

– Vi arbetar aktivt för att levandegöra arkiven så att fler kan ta del av det. Vi vill att materialet används och skapar nya sammanhang. Därför känns det roligt att få hålla i en workshop där deltagarna får möjlighet att inspireras och dansa med filmer ur vårt arkiv, säger Anna Björk.

Workshoppen utgår från ett par utvalda filmer och dansen sker till musik som framförs av Eva Karlsson.

Boka plats kostnadsfritt

Workshoppen riktar sig till personer som har dansat svensk folkdans tidigare.

Du kan boka plats kostnadsfritt genom att maila ditt för- och efternamn till: dansamedarkivet@musikverket.se

Anmälan stänger den 6 november.

Workshoppen hålls på Scenkonstmuseet den 9 november kl 17.30–20.00.

Arkivet för folklig dans

Arkivet för folklig dans är Svenskt visarkivs största danssamling. Det skapades av Henry Sjöberg 1965 och innehåller bland annat filmer, danslitteratur, dansbeskrivningar och material från olika dansföreningar, danslärare och dansprojekt. Läs mer om arkivet