Frågor och svar om den nya organisationen

Musikverkets nya organisation har väckt ett starkt engagemang och många frågor. Här kommer svaren på de vanligaste frågorna. 

Hur ligger det egentligen till med nedskärningar och uppsägningar på Musikverket? Hur många tjänster handlar det om?

Efter avslutade förhandlingar minskar organisationen med 7,8 tjänster, det berör 9 personer.

Varför är det kulturarvet Musikverket sparar på?

Musikverket håller igen över hela linjen. Den nya verksamheten Musikplattformen fördelar ekonomiskt stöd till musiklivet. Med sina 5 tjänster är den sparsamt dimensionerad just med tanke på uppdraget men självklart med förutsättningar för rättssäker hantering enligt gällande lagar och regler.

Kulturarvsverksamheterna är den största och mest personalintensiva delen av Musikverket, de största samordningsmöjligheterna finns där. Tidigare har Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv och Caprice Records arbetat med många likartade uppgifter i varsin enhet. Nu sammanförs de i samma enhet för mer effektivitet och tätare samverkan.

Arkiv- och biblioteksenheten kommer fortsatt att vara den största enheten med nästan hälften av myndighetens 65 tjänster.

Vad har ni att säga till dem som nu får sluta?

Musikverket riktar ett stort tack till de medarbetare som bidragit till verksamheten och som nu slutar. Tyvärr måste en besparing ske och det betyder färre tjänster, därför uppstår övertalighet. Det statliga trygghetsavtalet ger ett gott stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och erbjuder stöd till dem som blir uppsagda så att de kan komma vidare i arbetslivet.

Mindre resurser betyder sämre service till användarna. Hur kan ni försvara det?

Det finns inga planer på försämrad service, till exempel vad gäller öppettider eller framtagningstider på biblioteket.

Är Musikverket i ekonomisk knipa?

Nej. Alla myndigheter måste ständigt se över kostnader och effektivitet, en budget i balans är ett absolut måste. Om inget hade gjorts nu skulle hela verksamheten ha äventyrats på sikt.

I uppdraget ingår att satsa både på musik och teater och dessutom att öka takten i digitaliseringen. Det kräver en organisation som är anpassad både till uppdraget och till plånboken.

Hur blir den nya organisationen?

Den stora förändringen är en ny enhet som innefattar alla arkiv, vissa samlingar samt biblioteket. Syftet är att samordna verksamhet och skapa nya och mer effektiva arbetssätt. Detta frigör expertkompetens och samlar administrativa funktioner i den administrativa staben. På så sätt kan till exempel biblioteket syssla med sin huvudsakliga uppgift – biblioteksverksamhet.

Med den här neddragningen – klarar Musikverket uppdraget?

Ja. Musikverket kommer fortsätta att driva samma verksamhet som i dag, fortsätta att serva kulturlivet genom att låna ut noter och pjäsmanus, tillgängliggöra kulturskatter i arkiven och stödja det levande musiklivet. Inga ändringar i servicen är planerade.

Vad händer med Musik- och teatermuseet?

Museet står inför en spännande utveckling med renovering av lokalerna och kommer i framtiden att vara en arena för hela Musikverkets verksamhet. Utrymnings- och renoveringsarbetet kommer i gång i början av 2014, och under stängningstiden kommer verksamhet att vara förlagd till andra lokaler.

Kommentarer

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.