Mattias Lundberg

Mattias Lundberg 

”Musiken är det finaste vi har”

Folkbildare, professor och en drivande kraft inom musiklivet. Mattias Lundberg träder nu in som ledamot i konstnärliga rådet.

Mattias Lundberg är professor i musikvetenskap vid Uppsala Universitet, bördig från södra Östergötland, och utbildad i Sverige och England. Ursprungligen var han däremot kyrkomusiker, med kör, sång och orgel som sin disciplin. Han har också arbetat mycket nära musikens källor, som Raritetsbibliotekarie vid Statens musiksamlingar (vars verksamheter senare upptogs av Musikverket). Lundberg har även en stadig närvaro på etern. Han har gjort ett par hundra folkbildande musikprogram i SR P2, samt annan radio och TV-medverkan i Sverige och utomlands.

Till detta tar han nu även på sig uppdraget som ledamot i Musikverkets konstnärliga råd.

Vad hoppas du kunna bidra med i konstnärliga rådet?

Jag är mycket engagerad i musiklivet som helhet, och har god överblick över internationellt och nationellt musikliv, alltifrån de stora konsertinstitutionerna till det fria och lite smalare musiklivet. Jag har i många år på olika sätt försökt vara ett slags möjliggörare för att musik ska bli av, från ax till limpa – med kompositörer, musiker, ensembler, sceninstitutioner, forskare, mecenater, medier, publik och företrädare för andra konstarter. Jag tror att min inblick i vad som händer just nu, och vad som hänt i svenskt musikliv de senaste tjugo åren, kan vara till viss nytta i arbetet i konstnärliga rådet.

Vad har du för förväntningar för rådets arbete de närmsta åren?

Jag ser fram emot att få samarbeta med övriga rådsledamöter – under den erfarne Magnus Gustafssons ledning – och närmare få ta del av alla de nya fantastiska idéer, projekt och visioner som kommer från det svenska musiklivets alla aktörer.

Finns det någon fråga som du brinner lite extra för?

Jag brinner för musiken som självändamål. Konsten kan visserligen ibland ha sociala, hälsomässiga och etiska bieffekter, men framförallt brinner jag för att människor ska skapa och upptäcka musik och musikupplevelser på högsta nivå – det är det finaste vi kan skapa och erfara som människor.