Lennart Strömbäck är ordförande för Musikverkets konstnärliga råd.

Lennart Strömbäck är ordförande för Musikverkets konstnärliga råd. 

Möt konstnärliga rådets nya ordförande

Lennart Strömbäck är producent och projektledare på NorrlandsOperan och är sedan drygt 25 år konstnärlig ledare för Umeå Jazzfestival. Nu tillträder han som ordförande för Musikverkets konstnärliga råd.

Han har följt utvecklingen av det som nu blir Musikverket. Han deltog också vid möten i samband med utredningen I samspel med musiklivet, som föreslog lösningen med en plattform för musiklivet i Musikverkets organisation. Lennart Strömbäck har haft uppdrag i Musikverkets konstnärliga råd sedan 2011 – nu har han utsetts till ordförande för rådet.

Vill bidra till hållbar utveckling

I och med att den nya ordföranden utses förändras formen för det konstnärliga rådet. Tidigare har Musikverkets generaldirektör varit ordförande. Den nya formen är något som både Musikverket och rådet ställer sig positiva till.

– Den nya arbetsformen tydliggör rådets fria ställning och självständighet inom myndigheten, säger Lennart Strömbäck.

Han hoppas att han med sin långa erfarenhet av såväl kulturlivet som konstnärliga rådet kan bidra med mycket och utveckla deras arbete.

– Ser fram emot att vi snabbt kommer in i arbetet och att vi tillsammans kan bidra till hållbar utveckling, till att nå ut till nya sökandegrupper och att vi fortsätter de goda och nödvändiga samtalen under arbetsprocessen.

Norrländsk utblick

– Jag tycker att vårt arbete är viktigt och ger oss möjligheter att lyfta fram spännande idéer och samarbeten. Genom Musikverkets stöd till samarbetsprojekt kan nya verk och nya samarbeten realiseras som bidrar till ökad dynamik och utveckling av musiklivet – såväl nationellt som internationellt.

Han hoppas att hans långa erfarenhet och förankring i Norrland tillför nya insikter i konstnärliga rådet.

– Kanske kan min mer än 30-åriga yrkeserfarenhet av olika perspektiv och verksamheter – bland annat musikproduktion inom olika musikaliska områden, arrangörskap och nätverksarbete – bidra med värdefull kunskap i rådet. Därtill hoppas jag att en norrländsk utblick tillför en kvalitet i sig.

Lennart Strömbäck har under 6 år, fram till hösten 2016, ingått i styrelsen för Europe Jazz Network som organiserar klubbar och festivalarrangörer inom jazz och improvisation. Arbetet med Umeå Jazzfestival innebär att förena nationella och internationella perspektiv med det lokala perspektivet i Umeå.